Svozový plán firmy

EKOLA České Libchavy

pro obec Orlické Záhoří 2011


Svoz plastů

středa - měsíčně:

26. ledna, 23. února, 23. března, 20. dubna,

18. května, 15. června, 13. července,10. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu, 30. listopadu, 28. prosince

 

Svoz bioodpadu

pátek – liché týdny:

7.1.,21.1.,4.2.,18.2.,4.3.,18.3.,1.4.,15.4.,29.4.,13.5.,

27.5., 10.6.,24.6.,8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.

 

TKO - popelnice

úterý - liché týdny:

4.1.,18.1.,1.2.,15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.,26.4.,10.5.,

24.5.,7.6.,21.6.,5.7.,19.7.,2.8.,16.8.,30.8.,13.9.,27.9.,

11.10.,25.10.,8.11.,22.11.,6.12.,20.12.

 

Svoz papíru

úterý – měsíčně:

4.ledna,1.února,1.března,29.března,26.dubna,

24.května,21.června,19.července,16.srpna,13.září,

11.října, 8.listopadu,6.prosince.

 

SVOZ SKLA

středa – 4x ročně: 26.1., 27.4.,27.7.,26.10.

 

Svoz nebezpečného odpadu

sobota:

16. dubna a 15.října 2011