Kostel Sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří

Konto na opravy kostela
sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří
ČS,a.s. Rychnov nad Kněžnou č.ú.: 1240015329/0800 V.S. 7777777

Za každý sebemenší dar Vám srdečně děkujeme.

za obec Orlické Záhoří - Vojtěch Špinler - starosta obce
a za Římskokatolickou církev Mons. Josef Suchár

Z let 1754-1763 tu stojí pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Fotogalerie )


Stavební úpravy kostela sv. Jana Křtitele

Projektant  ing.arch. Josef Mádr, ČKA 02 763


 

Z překladu Pamětní knihy Farního úřadu Kunštát 1839 -1983 (přeložil STATNÍ OKRESNÍ ARCHIV RYCHNOV NAD KNĚŽNOU)

Foto stránek zde


V báni na věži byla uložena listina z 20. září 1957 – s podpisem administrátora  P. Josefa Císaře.

Listina otevřena 12.11.2008 starostou obce Orlické Záhoří – p. Vojtěchem Špinlerem .

Foto listiny zde


Varhany v Orlickém Záhoří

     Původní varhany – mechanická zásuvka II. manuály (Králíky???) V roce 1912 přestavěl varhany pan Václav Poláček

     Současná rejstříková dispozice:

I. manuál

II. manuál

Fotogalerie z opravy varhan


     V letech 2004 – 2006  OBEC Orlické Záhoří  přispěla částkou Kč 650.000,-  na opravu a obnovu vitrážových oken v kostele sv. Jana Křtitele.

     Od roku 2007 je OBEC Orlické Záhoří vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele, který obdržela na základě Darovací smlouvy s věcným břemenem konání římskokatolických bohoslužeb od Římskokatolické farnosti Orlické Záhoří (v červnu 2007).

     V letošním roce  2008 probíhají v kostele sv. Jana Křtitele následující opravy:

1) „Havarijní oprava věže kostela sv. Jana Křtitele“ Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Příjemce dotace: Obec Orlické Záhoří
Realizace projektu: od 1.5.2008 do 30.12.2008

2) „Obnova nemovité kulturní památky – kostel sv. Jana Křtitele - obnova vstupních dveří kostela a další související práce“
Neinvestiční účelový příspěvek z Ministerstva kultury ČR
Příjemce příspěvku: Obec Orlické Záhoří
Realizace projektu: r. 2008
„Tento projekt se uskutečnil s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

3)Oprava varhan, údržba, ladění Oprava elektroinstalace (Financováno Farností  Neratov)

4) Z vlastních zdrojů  OBCE ORLICKÉ ZÁHOŘÍ financovány opravy předního a zadního traktu kostela v hodnotě   100.000,- Kč.

5)  Z vlastních zdrojů OBCE ORLICKÉ ZÁHOŘÍ  financována oprava márnice v hodnotě 40.000,- Kč